IBX DEBUGGING
puccini for beginner 2007 IBX User NOT ACTIVE
Om Biblioteksentralen

wetter hamburg 14 tage Biblioteksentralen er et samvirkeforetak eid av norske kommuner og fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening. Oppdraget vårt er å skape verdier for de offentlige eierne våre gjennom å levere produkter og tjenester som kan bidra til moderne og engasjerende bibliotek i hele landet og gi innbyggerne god tilgang til kunnskap og kultur.

listepris som ny bil selvangivelse  

finn stenberg nordstrand Biblioteksentralen er både medieleverandør, metadata-produsent og forhandler av selvbetjenings- og fellesløsninger til norske bibliotek. Gjennom våre tre kundeløfter lover vi kundene våre at vi skal utvikle løsninger som forenkler bibliotekenes interne arbeidsoppgaver. Vi skal lage gode, digitale formidlingstjenester til sluttbruker. Og vi skal legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i sektoren. De beste tjenestene lager vi i samarbeid med kundene våre.

kristoffer ajer fifa 17 Biblioteksentralen er også morselskap i BS konsern og del av Bibliotekenes Hus. Datterselskapene leverer blant annet IT-løsninger, møbler og innredningsløsninger, transporttjenester og trykte og digitale læremidler. 


verdens pynteste hus til jul

starte håndverksbedrift for seg selv

richters skala snl

peter facinelli and jennie

en liten jente dikt

sort in data structure

radeon control panel

oversetelse av robbie williams

damien rice songs

daman hdfc bank

skruing av bordkledning

lunar calendar india

deler new holland

selge canal digital dekoder

pilspisser i norge

null stille iphone

rosas buss laste ned

moonlight vennesla historie

FAQ

barndomsminne fra nordland
Hva er Biblioteksentralen?
+

full the labyrinth moviesrynt videos Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak som har som mål å bidra til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi innbyggerne sine tilgang til kunnskap og kultur, og gi bibliotekansatte en enklere arbeidshverdag. Vi har ikke økonomisk fortjeneste som formål og eierne tar ikke ut utbytte. Vi har kun offentlige institusjoner, stort sett bibliotek, som kunder og selger ikke til privatmarkedet.

innbyggertall i norge 1350
Hvem bestemmer i Biblioteksentralen?
+

cortina garn genser I et samvirkeforetak er det medlemmene som bestemmer. Det er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner som har andeler i Biblioteksentralen og som dermed er medlemmer. I tillegg har Kommunenes Sentralforbund og Norsk Bibliotekforening andeler i Biblioteksentralen. Medlemmene har ansvaret for utvikling og prioriteringer i Biblioteksentralen gjennom styret i selskapet, valgt av årsmøtet.

kalksteinsgrotter i norge
Betaler jeg som medlem noe i årlig kontingent?
+

forge download mods Medlemmene betaler verken i form av medlemskontingent eller økonomiske overføringer, og er heller ikke bundet av medlemskapet til å handle hos oss. Det er med andre ord ingen faste, årlige utgifter forbundet med å være medlem i Biblioteksentralen. I all hovedsak har vi inntektene våre fra salg av medier og tjenester og overskudd fra datterselskapene, og disse inntektene er vi helt avhengig av for fortsatt å eksistere. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å holde prisene så lave som vi klarer innenfor rammen av bærekraftig drift. Ingen av eierne tar ut utbytte.

kevin fuller malden
Hvilke medlemsfordeler har jeg?
+

wonder woman movie 2017 Medlemmene er sikret at alt overskudd forblir i selskapet og brukes til å utvikle innhold og tjenester som de kan være med å påvirke og har bruk for i sin daglige bibliotekdrift, og som er tidkrevende eller kostbare å utvikle for medlemmet på egen hånd. Vi bruker også ressurser på å forhandle fram avtaler med forlag og andre leverandører med bibliotekenes særskilte behov i sentrum. Som medlem bidrar du til å gi oss volum og tyngde til å kunne gjøre denne jobben godt.

hans kristian strand
Hvilke avtaler arbeider dere med?
+

edge milling machine Det norske bokmarkedet for trykte, nye bøker er i dag svært avtaleregulert. På andre områder er det god bruk for en medieleverandør som jobber særskilt med tanke på bibliotek. Avtaler med utenlandske forlag og medieleverandører er ett eksempel. Avtaler når det gjelder nye formater og ikke-trykt materiale, som for eksempel e-bøker, ett annet. Når du handler i Biblioteksentralen, skal du være trygg på at vi har gjort avtaler med rettighetshavere og leverandører om at du har lov til å låne ut eller bruke tjenestene du kjøper av oss i biblioteket ditt.

din side jobbsøknad
Hvem jobber i Biblioteksentralen?
+

ringetone iphone 6s En interesse for bibliotek og kultur ligger dypt i oss. Hos oss jobber det mange bibliotekarer og mange med universitets- eller høgskolebakgrunn i fag som litteraturvitenskap, medievitenskap, språk og mer. I tillegg har vi kollegaer som kommer fra salg, it, økonomi, logistikk og kundebehandling. Vårt mål er å løse oppgaver for medlemmene våre og bidra til at norske bibliotek kan formidle kunnskap og kultur til alle innbyggere i Norge.

olympic games 2018 medals
Er Biblioteksentralen og Bibliotekenes Hus det samme?
+

birthday gift friend Nei, Bibliotekenes Hus er en felles merkevare for den samlede virksomheten i Biblioteksentralen og datterselskapene våre, det vil si BS Undervisning (100 prosent eid av Biblioteksentralen), Bibliotekenes IT-senter (100 prosent), Norsk bibliotektransport (100 prosent) og BS Eurobib (50 prosent, eid sammen med Lammhults Bibliotekdesign). I tillegg eier vi 29,7 prosent av det danske teknologi- og designselskapet Redia. Alle selskapene i Bibliotekenes Hus har bibliotek og skoler som viktigste målgruppe, og med felles varemerke ønsker vi å forsterke samarbeidet på tvers av selskapene og møte kundene våre sammen. Vi håper også du som jobber i bibliotek eller skole vil oppleve huset som ditt – et sted du besøker, fysisk eller digitalt gjennom kjellerbad dampsperre i tak, for å få inspirasjon, møte kollegaer og ikke minst, dele av kompetansen din. Vi får kunnskap til å leve – sammen.

kongen hjemkomst kronprins olav
Hvordan blir jeg medlem?
+

morgiana and sakura Du søker styret i Biblioteksentralen om å bli medlem. Det er bare norske kommuner, fylkeskommuner, universitet eller høgskoler som kan være medlemmer. Tas du opp som medlem, må du betale et ansvarsinnskudd i form av andeler à 300 kroner innen en måned etter innmelding, ferien mit kinde. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis du melder seg ut, betales dette andelsinnskuddet tilbake. Da Biblioteksentralen ble etablert i 1952, var innskuddene viktig som startkapital for det nye selskapet. I dag utgjør innskuddene en liten del av egenkapitalen vår.

registrere poeng sas
Når er neste årsmøte?
+

dine løfter er mange salme Årsmøtet ble arrangert 19. april 2018. Neste årsmøte blir våren 2019.